TAŞERON PERSONELE YAPILACAK UYGULAMALI SINAV TARİHİ

 

SINAVIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE İLANI

 

 

01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve 24 ncü maddelerinin Uygulanmasına dair usul ve esasları belirleyen tebliğinin 38 nci ve 39. maddesi gereğince, Belediye Başkanlığınca belirlenen Uygulamalı sınav yöntemiyle yapılacak ve uygulamalı olarak imtihana gireceklerin listesi ilan tahtasına asılmıştır.

         Ayrıca sınavların yeri, günü ve saatine ilişkin bilgiler Belediye Başkanlığımız internet sayfasında ilan edilmiş olup, yapılan ilan tebliğ hükmüne geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

  Sınavda başarılı ve başarısız olanlar sınav kurulu tarafından Belediye Başkanlığımız resmi internet adresinde ilan edilecek olup, İlan tebligat yerine geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz.

Sınavlarda başarılı olamayanlar, ilan tarihinden itibaren öngörülen süre içerisinde gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabilir.   01.03.2018

        

SINAVIN YERİ

TARİHİ

SAATİ

NEVİ

Belediye Başkanlığı

Kum Eleme Tesisi

07.03.2018

  09:00

Uygulamalı

                                                                                                           Fatma MEŞECİ

                                                                                                   Sınav Komisyon Başkanı

© 2017 Durağan Belediye Başkanlığı

Please publish modules in offcanvas position.